Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.harmsenschaftwagens.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Auteursrecht en eigendomsrecht
Alle publicaties en uitingen van Harmsen Groep zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Harmsen Groep daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van informatie
Harmsen Groep streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Harmsen Groep niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Harmsen Groep behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Harmsen Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail
Harmsen Groep garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Harmsen Groep te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Harmsen Groep heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Harmsen Groep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Melden
Indien u een vermoeden heeft dat informatie en/of gegevens op deze website onjuist zijn, verzoeken wij u vriendelijk deze te melden via info@harmsengroep.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod gebruikte schaftwagens, units en containers? Meld u aan en ontvang automatisch een e-mail met de nieuwste voorraad.

Harmsen groep b.v. © 2021 Algemene voorwaarden - Privacystatement

Powered by XELshop